องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นายสิงห์คำ จอมสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นางสาวเบญจพร หากันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายปฏิภาณ สุขเกษม
สมาชิกอบต.หมู่ 2

 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.147.29.160
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 53ip
เดือนนี้ 982ip
ปีนี้ 10316ip
ทั้งหมด 36081ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.177)
วันนี้ เวลา 17.33.07 น.

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)

ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ Post Date Read (15)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน...
โดย : admin  เมื่อ 12/6/2562   
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...
โดย : admin  เมื่อ 11/6/2562   
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
โดย : admin  เมื่อ 11/6/2562   
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...
โดย : admin  เมื่อ 11/6/2562   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อๆ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ...
โดย : admin  เมื่อ 11/6/2562   
ประกาศอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ สมัยวิสามัญ สมุัยที่ 1 ประจำปี 2562 ...
โดย : admin  เมื่อ 7/6/2562
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA)...
โดย : admin  เมื่อ 31/5/2562   
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA)...
โดย : admin  เมื่อ 8/5/2562   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

เชิญชวนการเสนอราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฯ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งก่อ...
โดย : กองคลัง  4/2/2562
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)...
โดย : กองคลัง  22/8/2561
 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะ อบต.ทุ่งก่อ หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) ทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพจากบ้านนายขจรศักดิ์ สิทธิขันแก้ว หมู่ที่ 14 บ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน ม.5

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

โบราณสถานวัดเวียงเชียงรุ้ง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

"ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานงานประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช้"
         
© 2015 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
หมู่ 11 ถนน กรป.กลาง ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
โทร./แฟ็กซ์. 053-953418    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator