องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นายสิงห์คำ จอมสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นางสาวเบญจพร หากันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายจรัญ จักปา
สมาชิกอบต.หมู่ 9

 ดูทั้งหมด


  IP ของคุณ
34.236.190.216
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 27ip
เดือนนี้ 2686ip
ปีนี้ 17703ip
ทั้งหมด 43468ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.177)
วันนี้ เวลา 21.19.44 น.

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง...
โดย : กองคลัง  เมื่อ 23/8/2562   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง การจัดฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ...
โดย : admin  เมื่อ 4/7/2562
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
โดย : admin  เมื่อ 3/7/2562   
ผลคะแนนประเมิน ITA...
โดย : admin  เมื่อ 24/5/2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชี...
โดย : admin  เมื่อ 24/6/2562   
กิจกรรมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)...
โดย : admin  เมื่อ 18/6/2562   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน...
โดย : admin  เมื่อ 12/6/2562   
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...
โดย : admin  เมื่อ 11/6/2562   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 13 บ้านโป่งชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากของเดิม ซอยเชื่อมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 15 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อสนามกีฬากลางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) รอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้างศูนย์ อสม. หมู่ที่ 7 บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปหวาย ม.14

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

ดอยพระบาทเหนือและใต้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

"ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานงานประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช้"
         
© 2015 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
หมู่ 11 ถนน กรป.กลาง ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
โทร./แฟ็กซ์. 053-953418    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator