องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นายสิงห์คำ จอมสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นางสาวเบญจพร หากันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประพันธ์ พานิชย์กิจเจริญ
ประธานสภา (สมาชิกอบต.หมู่ 5)

 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
3.90.56.90
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 1328ip
ปีนี้ 7074ip
ทั้งหมด 32839ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.177)
วันนี้ เวลา 03.13.58 น.

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมท้องถิ่น...
โดย : admin  เมื่อ 24/1/2562   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประ...
โดย : admin  เมื่อ 24/1/2562   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประ...
โดย : admin  เมื่อ 24/1/2562   
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2562 วันที่12 มกราคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ...
โดย : admin  เมื่อ 12/1/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานพัสดุ...
โดย : admin  เมื่อ 29/11/2561   
ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบแบบสำรวจการประเมินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)...
โดย : admin  เมื่อ 14/11/2561   
ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสำรวจการประเมินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)...
โดย : admin  เมื่อ 14/11/2561   
ประชาสัมพันธ์การประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรา...
โดย : admin  เมื่อ 16/11/2561   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

เชิญชวนการเสนอราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฯ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งก่อ...
โดย : กองคลัง  4/2/2562
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)...
โดย : กองคลัง  22/8/2561
 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะ อบต.ทุ่งก่อ หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) ทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพจากบ้านนายขจรศักดิ์ สิทธิขันแก้ว หมู่ที่ 14 บ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ...
โดย : กองคลัง  18/7/2561
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปหวาย ม.14

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

"ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานงานประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช้"
         
© 2015 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
หมู่ 11 ถนน กรป.กลาง ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
โทร./แฟ็กซ์. 053-953418    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator